Sve kategorije
ENEN
usluga

osiguranje kvaliteta

Fokusirajući se na inovacije preduzeća, kompanija je izgradila centar za istraživanje i razvoj, laboratoriju za sertifikaciju CNA, nacionalni tehnološki centar za preduzeća, specijalni istraživački centar za tehnologiju gasnog inženjeringa, pokrajinske ključne institucije za istraživanje i razvoj preduzeća, itd.

Vruće kategorije